За програмата

financeЦелта  на обучението по специалността „Финанси” е да стенете квалифицирани специалисти в областта на:

– паричните отношения,

– банковото дело,

– контрола на паричните потоци.

Вие успешно ще се справите с управлението на икономическите процеси на равнище банка, небанкова финансова институция, финансов и данъчен отдел или фирма.

Ще получите достатъчно широки познания в областта на финансовите и кредитните отношения, бизнеса, управлението на  икономиката и съвременните информационни технологии.

Успешно ще може да заемате управленски длъжности във финансовата сфера и да вземате рационални решения на оперативно равнище в банковата система, финансовата администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби на предприятията, финансовия контрол, инвестиционните дружества и в други сфери.

Обучението по специалността е четири учебни години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит.